Hollandser kan het niet !
Diane Lekkerkerker werd geboren te Oldebroek op de Veluwe, dochter van een dominee.
In haar schooltijd niet bij machte aandacht aan iets anders dan tekenen te besteden.
Ging naar de Rijksacademie in Rotterdam, bracht een jaar door aan de Académie Julian in Parijs, enige jaren op de Rietveld ( illustratie en grafiek ) en rondde dit alles af bij La Grande Chaumière in Parijs.

Zij bleef in Amsterdam en produceerde werk dat zich dicht bij de toeschouwer bevindt, kleurig, emotioneel en anekdotisch.

Allengs schonk de verdiependewerking van de gebeurlijkheden des levens haar toegang tot het onderbewuste en tot abstracte uitdrukkingsmogelijkheden.
Een bloeiperiode begon.
De rechtstreekse uitdrukking van haar innerlijke motivatie en gevoel bleef kleurig en tekenachtig.
Het werk begon te stralen en kreeg persoonlijkheid.

Het is goed gezelschap.

P. Van MookPessoaIk kijk en ben bewogen,
Bewogen zoals water stroomt wanneer de bodem helt,
En mijn poezie is zo natuurlijk als
wanneer een wind gaat waaien.....

Alberto Caeiro
1914

Wooorden vinden geen grip
Droomtaal is de sleutel....

Hans Weeda
2014